搜索

NIKON(尼康) AF-S 尼克尔 24-120mm f/4G ED VR

0.0
(0人评分)
0.0% (力荐)
0.0% (推荐)
0.0% (还行)
0.0% (较差)
0.0% (很差)

NIKON(尼康) AF-S 尼克尔 24-120mm f/4G ED VR简介

镜头定位:      135mm全画幅镜头
镜头用途:      标准镜头
镜头结构:      13组17片(2片ED镜片,3片非球面镜片和纳米结晶涂层)
镜头卡口:      尼康F卡口
对焦方式:      M/A(手动优先自动对焦)和M(手动对焦)
最近对焦距离:      0.45m
最大光圈:      F4.0
最小光圈:      F22

写点评

推荐
价格来源
不足
优点
综合
顶部小山